22 กรกฎาคม 2562 ต้นโจชัวเผชิญกับการสูญพันธุ์จากภัยแล้ง

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1619695

ต้นโจชัว (Joshua tree) เป็นสายพันธุ์ที่อยู่ยงคู่โลกมาตั้งแต่ยุคไพลสโตซีน (Plei-stocene) เมื่อราว 2,500,000 ปีก่อน ต้นโจชัว 1 ต้นอาจมีชีวิตอยู่ได้ถึง 300 ปี การที่อยู่รอดมาได้นานก็เพราะต้นที่โตเต็มวัยจะเก็บกักน้ำไว้เพื่อรับมือกับภัยแล้ง ขณะที่ต้นอ่อนและต้นที่อายุน้อยกว่าไม่อาจเก็บน้ำสำรองด้วยวิธีนี้ได้ ที่สำคัญคือฤดูแล้งที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นนานถึง 376 สัปดาห์ ส่งผลให้พื้นดินบางแห่งไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับพืชใหม่ อีกทั้งสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ความแห้งแล้งระยะยาวก็มีแนวโน้มสร้างปัญหาถี่ขึ้นให้กับต้นไม้ ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ริเวอร์ไซด์ ในสหรัฐอเมริกา ได้วิจัยเพื่อหาคำตอบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบหรือไม่กับต้นไม้ โดยมีอาสาสมัครกลุ่มใหญ่ช่วยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้มากกว่า 4,000 ต้นในอุทยานแห่งชาติโจชัวทรี ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ทีมวิจัยพบว่าต้นโจชัวน้อยกว่าร้อยละ 10 รอดชีวิตจากไฟป่ารุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และไม่แน่ว่าต้นไม้ชนิดดังกล่าวจะอยู่รอดได้ในศตวรรษนี้ ไฟถือเป็นภัยคุกคามเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานก็พยายามกำจัดหญ้าเพื่อช่วยปกป้องพื้นที่ งานวิจัยนี้เผยแพร่ในวารสารเขตนิเวศอีโคสเฟียร์ (Eco-sphere) ซึ่งทีมหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนดำเนินการปกป้องสิ่งแวดล้อม ส่วนจำนวนของต้นไม้แปลกประหลาดน่าทึ่งอย่างต้นโจชัวจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นต้องฝากความหวังไว้กับมนุษย์แล้ว.